Jõhvi kunstikoolis saavad käia lapsed alates 5. eluaastast ja täiskasvanud.

Kõige väiksematele on meil kaks astet ettevalmistuskursust:
lasteaialastele ja 1.-3. klassi õpilastele.
1. kursusele võtame vastu põhikooli õpilasi alates 4. klassist.
Gümnaasiumiõpilasi ja täiskasvanuid ootame 5. kursusele.

Sisseastumisavaldusi võtame vastu aastaringselt. Avalduse blanketi saab kooli kantseleist või alla laadides kodulehelt dokumentide alt.
Väljaspool Jõhvi valda sissekirjutatud õpilastel palume võtta oma kohalikust omavalitsusest garantiikiri õpilaskoha maksumuse tasumise kohta.