Kooli hoolekogusse kuuluvad:
 
Paul Kesküla - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees
Liina Oja - õpetajate esindaja
Vadim Sokolov - lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Artur Veskus - õpilaste esindaja
Aleksei Naumkin - vallavalitsuse esindaja
Liina Mihkelson - vallavolikogu esindaja