Kooli hoolekogusse kuuluvad:
 
Paul Kesküla - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees
Liina Oja - õpetajate esindaja
Vadim Sokolov - lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Ksenja Kaširova - õpilaste esindaja
Aleksei Naumkin - vallavalitsuse esindaja
Kaia Kaldvee - vallavolikogu esindaja