Kooli hoolekogusse kuuluvad:
 
Paul Kesküla - vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees
Liina Oja - õpetajate esindaja
Vadim Sokolov - lapsevanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
Maian Kämärä - õpilaste esindaja
                         - vallavalitsuse esindaja
Dmitri Smirnov - vallavolikogu esindaja