Ajaloost tänaseni
 
Jõhvi Kunstikool avati 10. novembril 1970.a. ja kandis kuni Jõhvi linnaõiguste taastamiseni 1991. aastal Kohtla-Järve Lastekunstikooli nime.
Kooli tegevuse käimalükkajaks ja esimeseks direktoriks aastatel 1970-1980 oli Peeter Somelar. Konkursi alusel võeti vastu 60 õpilast ja koolimajaks sai Jõhvi kesklinnas Rakvere tänav 14 asuv hoone, mida esimestel aastatel jagati linna täitevkomitee kultuuriosakonnaga. See väike, kuid hubane kahekorruseline maja jäigi kooli koduks paljudeks aastateks. Õppeaineteks olid joonistamine, maalimine, kompositsioon, skulptuur ja kunstiajalugu ning koos P. Somelariga asus õpetama kunstnik Aleksander Igonin. Kool arenes jõudsalt. Täienes õpetajate pere ja suurenes õpilaskond. Esimene lend lõpetas kooli 1974. aastal. Loodi sidemed kunstikoolidega Eestis, Lätis ja Leedus. Paljud lõpetanud jätkasid kunstiõpinguid Tartu Kunstikoolis ja hiljem ERKIs. Kuna olime ainuke kunstikool piirkonnas, siis oli õpilaskohtadele suur konkurss.
Kaheksakümnendad aastad oli aktiivne näitusetegevuse periood ning kujunesid kooli sidemed ERKIga. Kunstifondi toel loodi graafikaklass. Tehti hulgaliselt diplomitöid linna avalikesse ruumidesse, korraldati suviseid praktikalaagreid Eestimaa kaunites paikades ning suheldi kunstikoolidega nii Eestis kui mujal liidus. 
Üheksakümnendate alguses saime ruumikitsikuse leevenduseks lisaks põhimajale ka Rakvere 15 asuva hoone alumise korruse. 1994. aastal kolis kool armsakssaanud kuid kitsastest Rakvere tänava majadest mikrorajooni endise lasteaia avaratesse ruumidesse Hariduse tänav 3, kus asume tänaseni. Alustas tegevust ettevalmistus- ja täiendõppe kursus ning alustati arvutiõppega. Uues majas said õpetajad endale ateljeeruumid ja üsna pea alustas tegevust kunstikooli galerii. Piiride avanemisel laienesid kooli välissidemed Skandinaaviamaadesse. Alguse said aastaid kestnud kunstnikest õpetajate ühised loomelaagrid Soome linna Outokumpu kunstnikega.
Meie kooli on lõpetanud üle 950 õpilase kellest paljudest on saanud tunnustatud kunstnikud. Täna õpib koolis uuendatud õppekava alusel ettevalmistus-, põhi- ja täiendkursustel kokku üle 150 õpilase. Oleme korraldanud kunstialast koolitust ümbruskonna koolide ja lasteaedade õpetajatele. Galeriis toimuvad regulaarselt näitused, mis pakuvad õpilastele ja linnarahvale mitmekesist professionaalset kunsti ja laste loomingut ning võimalust kohtuda paljude huvitavate loojatega.
Jõudumööda on remonditud ja kaasajastatud kooli ruume ning tehnilisi vahendeid, kuid hoone põhjalikum renoveerimine kauniks kunstitempliks seisab veel ees.
 
Direktorid läbi aastate:
 
1970-1980      Peeter Somelar
1980-1987      Mati Rautso
1987-2002      Margarita Ostroumova
2002-               Mati Rautso

Õpetajad läbi aastate:

Peeter Somelar, Aleksander Igonin, Vladimir Antošin, Margarita Ostroumova, Leili Pure, Valve Kütt, Tamara Breideks, Laine Laanemaa, Juri Orlov, Mati Rautso, Aira Rautso, Larissa Sõdur, Irja Annus, Jüri Kass, Meeli Müllerbeck, Aivar Simson, Kalev Prits, Aarne Hanni, Heiki Pokk, Liivi Maalman, Aleksei Saareväli, Marina Tšernobai, Heli Kalle, Linda Mägi, Olesja Katšanovskaja, Lembit Palm, Aino Tammemägi, Viljandu Tulit, Savva Mironov, Aleksandra Tumaš, Liina Oja