Ettevalmistuskursuste õpilastele – 8 eurot kuus
Põhikursuste õpilastele (1.-4. kursus) ja alla 20 aastastele 5. kursuse õpilastele – 10 eurot kuus
Täiskasvanutele – 20 eurot kuus
Õppemaksusoodustused
Jõhvi Vallavalitsuse korralduse alusel on võimalik ettevalmistuskursuste ja põhikursuste õpilastele taotleda järgmisi õppemaksuvabastusi:
Vähemkindlustatud perede lapsed – 100%
Paljulapseliste perede lapsed – 50%
Õppemaksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus kunstikooli kantseleisse
Õppemaksu tasumine
Õppemaksu tasumine toimub Jõhvi Kunstikooli väljastatud arvete alusel pangaülekandega,
võimalik on vormistada ka otsekorraldus või tellida arved oma E-posti aadressile aadressilt heli.einstein@johvi.ee

Saaja: Jõhvi Vallavalitsus
SEB Eesti Ühispank a/a: 1022 003 096 5011
Hansapank a/a: 22 102 506 7276
Arve tasumisel palume kindlasti märkida õpilase isiklik viitenumber.

Lisainfot õppemaksu tasumise kohta saab Jõhvi Kunstikooli sekretärilt
tel. 3325 271 ja Jõhvi Vallavalitsuse raamatupidaja Heli Einsteinilt
tel. 3363 764